ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම

ශ්‍රී ලංකාව මහින්ද රාජපක්ෂගේ අඳුරු පාලනය නිම කොට දිගු මගක් පැමිණ ඇත – ඔහු, ඔහු වෙනුවෙන්, සිය පවුල සහ ඔහුගේ ගජ මිතුරන් වෙනුවෙන් පමණක් රට පාලනය කරන ලදී. ඒ වන විට ශ්‍රී‍ ලංකාවේ ආර්ථිකය අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත්ව තිබූ අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ද ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා බියෙන් ජීවත් වූහ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ජාතික ආණ්ඩුවේ සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසුගිය සමයේ දී සිදු වූ වැරදි නිවැරදි කරමින්, කඩා වැටුණු අපගේ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනගමින් සහ වැඩි දියුණු කරමින් සිටින අතර සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට යහපත් අනාගතයක් උදෙසා ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගමින් පවතී.

ඔවුන් මේ දක්වා:

400,000කට අධික රැකියා ප්‍රමාණයක් බිහි කිරීම.

පවුල් 200,000කට වැඩි ගණනකගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කිරීම.

තෙල් මිල 22%කින් අඩු කිරීම.

ගර්භිණී කාන්තාවන් සඳහා රු. 20,000ක් ප්‍රධානය කිරීම.

දරුණු ගණයේ අපරාධ තුනෙන් එකකින් අඩු කිරීම.

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් රු. 10,000කින් ඉහළ නැංවීම.

 

නමුත් තව බොහෝ දේ කිරීමට ඉතිරිව ඇති අතර, ඒ හරහා සෑම කෙනෙකුටම බියෙන් සැකෙන් තොරව ගමන් බිමන් යා හැකි, අපගේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත හැකි, මූලික ආහාර පාන දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැකි යුගයක් බිහි කළ හැකිය.

අප කරන සෑම ක්‍රියාවකම මූලික වන්නේ ආර්ථිකයයි. නමුත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් නොමැතිව රැකියා බිහිකිරීමට, විදේශ ආයෝජන ළඟා කරගැනීමට, යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට හෝ අපගේ පොලීසිය සහ ආරක්‍ෂක අංශ වලට සහය දීමට, නිවාස ඉදිකිරීමට, වැටුප් හෝ පාසැල් සඳහා මුදල් යෙදවීම දරාගත නොහැක. ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහ දියුණු යටිතල පහසුකම් තුළින් විදේශ ආයෝජන ළඟා වන අතර; ඒ හරහා සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වැටුප් වැඩි වනු ඇත.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ට සහ ජාතික ආණ්ඩුවේ සිටින එ.ජා.ප ය ට පමණයි අපගේ ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ නැවත ගොඩනැගීමට දැනුමක් හා හැකියාවක් පවතින්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ට හා ජාතික ආණ්ඩුවේ සිටින එ.ජා.ප ය ට පමණක්, විදේශීය සමාගම් වලට ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සාධාරණ හා යුක්ති සහගත ආර්ථික පසුබිමක් ගොඩනැගීමේ හැකියාව පවතිනවා යන්න ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ විශ්වාසයයි.

රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ සැලැස්ම සමඟ ඉදිරියට යාමෙන් පමණයි, අපගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව යහපත් අනාගතයක් කරා ගෙන යා හැක්කේ.